aboutus

Төслийн танилцуулга

Төслийн нэр:                                              Сайншанд Салхин Парк

Төсөл боловсруулагч:                           Сайншанд Салхин Парк”ХХК

Эрчим хүч худалдан авагч:                  Диспетчерийн Үндэсний Төв

                                                                     Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ компани

Байршил:                                                   Дорноговь аймгийн Сайншанд сумаас зүүн хойд зүгт 5 км

Салхины хурд:                                          80 метрийн өндөрт ≥7,7 м/сек

Хүчин чадал:                                             55 МВт

Хөрөнгө оруулалт:                                   117,5 сая ам доллар

Ашиглалтанд орох хугацаа:                  2018 оны II хагаст